Hetkel aktuaalne


Loomingulised stipendiumid 2024!
EKKÜ kuulutas veebruaris välja loominguliste stipendiumite 2024. aasta taotlusvooru jaotamaks välja kuus stipendiumi kogusummas 1800 eurot. EKKÜ stipendiumikomisjon vaatas läbi tähtajaks  1. aprill 2024 laekunud ja nõuetele vastavad  taotlused ning eraldas kuus stipendiumi kogusummas 1800 eurot.
http://www.kty.ee/upload/EKKÜ stipendiumid 2024.pdf

Seminar "Enn Põldroos ja tema aeg"
Kumu kunstimuuseum ning Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing (EKKÜ) korraldavad ühise seminari, mis keskendub 1950. aastate teise poole ja 1960. aastate kunstiprotsessidele Enn Põldroosi ja tema põlvkonnakaaslaste kujunemise valguses.
Seminar toimub 2. aprillil 2024 kell 13.00–17.30 Kumu 2. korruse kohvikualal.
Rohkem infot:
https://kumu.ekm.ee/syndmus/seminar-enn-poldroos-ja-tema-aeg/

📕 Ilmunud on ajakirja „Kunstiteaduslikke Uurimusi“ sügisnumber 2023. Seekordse numbri lähtekohaks sai 2022. aasta maikuus Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi ja Eesti Kunstimuuseumi Kumu kunstimuuseumi korraldatud seminar „Likeness in Difference. Perspectives in Baltic Regional Art History“, kus Eesti, Läti ja Leedu kunstiteadlased uurisid ühist ja erinevat nõukogudeaegses ja postsotsialistlikus kunstis ja arhitektuuris. Vaatluse alla võeti seosed ja mõjutused, mis on vorminud kohalikke identiteete, püüti ületada vastandumisi ida-lääne teljel, katsetati transnatsionaalseid meetodeid ja postkolonialistlikke lähenemisi ning analüüsiti eneserepresentatsioone kuraatorinäitustel ja koostööprojektides, kaardistades uurimise hetkeseisu ja tulevikuperspektiive. Ajakirja peatoimetaja on Ingrid Ruudi. Sügisnumbri kaastoimetajaks on seminari „Likeness in Difference“ üks korraldajatest Anu Allas.
https://ktu.kty.ee

Mariann Raisma kaitses doktoritöö
21. detsembril 2023 kaitses Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise eriala doktorant Mariann Raisma doktoritööd „Muuseumi võim. Muuseum kollektiivse mälu kujundajana Eestis 20. sajandi murranguperioodidel“.

Rebeka Põldsam kaitses doktoritöö
11. detsembril 2023 kaites Rebeka Põldsam etnoloogia erialal doktoritööd „„Why are we still abnormal?!” History of discourses on non-normative sex-gender subjects in Estonia“ („„Kas ikka veel oleme ebanormaalsed?!“ Uurimus Eesti normivälise soolisuse ja seksuaalsuse kohta käivate diskursuste ajaloost“).

Kai Stahl kaitses doktoritöö
Kai Stahl kaitses 7. oktoobril 2023 Turu Ülikoolis kunstiteaduse doktoriväitekirja teemal “Dualismid marginaalsustes. Naise toimimine ja uuenduslikkus Natalie Mei 1910. ja 1920. aastate loomingus”.

Loe edasi »

Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing

Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing (EKKÜ) on kunstiteooria, kunstiajaloo ja kunstikriitika ning kunstiprojektide kureerimisega tegelevate isikute vabatahtlik ja poliitiliselt sõltumatu loominguline ühendus, mis on asutatud 16. märtsil 1993. aastal.

EKKÜ eelkäijaks on Eesti Kunstnike Liidu kunstiteadlaste sektsioon.

EKKÜ kuulub alates aastast 2008 ülemaailmsesse kunstiteadlaste ühendusse CIHA - Comité international d'histoire de l'art. CIHA koduleht: http://www.ciha.org/

EKKÜ on alates 2013. aastast EV kultuuriministeeriumi poolt tunnustatud loomeliit.

MTÜ reg. nr. 80085950

Pilt