Hetkel aktuaalne


EESTI KUNSTITEADUSE AASTASADA

2022. aastal täitub sada aastat ajast, mil avati Eesti Vabariigi Tartu Ülikoolis esimene kunstiajaloo professuur ning pandi sellega alus professionaalsele kunstiajaloo õpetusele. Esimeseks professoriks valiti rootsi kunstiteadlane Helge Kjellin.

Sellega seoses on Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing otsustanud kuulutada 2022. aasta „Kunstiteaduse aastaks“. Suvisel EKKÜ üldkogul tutvustas ühingu juhatus sündmusi, mida oleme kindlasti plaaninud ühingu initsiatiivil läbi viia. EKKÜ võtab ette ka aastat tähistava logo tellimise, mis saadaks kõiki üritusi.

Need on:
1. 8.-9. aprillil Tallinnas ja Tartus toimuv kahepäevane konverents. Konverentsi fookuses on nii eesti kunstiteaduse ajalooga seonduvad teemad kui ka käsil olevate uurimuste tutvustamine. Oktoobri lõpus saadame laiali ettekannete kutsungi.
2. Kunstiteaduse audio- ja videoarhiivi koostamine. Novembris kuulutame välja EKKÜ rahastatava stipendiumi kolleegile-kunstiteadlasele, kes asuks koostama nimekirja ja koondama erinevates mäluasutustes ja ringhäälingu arhiivis leiduvat materjali, saateid, filme jms.
3. Avalikkusele ja kolleegidele suunatud vastsete, alates 2017. aastast kaitsnud kunstiteaduse doktorite avalike loengute sari. Need toimuksid kogu aasta jooksul üks kord kuus alates 2022. aasta jaanuarist . Täpsustav info novembris.
4. Kunstisaade. EKKÜ juhatuse liige Indrek Grigor kutsub igasse Kunstiministeeriumi saatesse külalisi-kunstiteadlasi.
5. Ilmub „Vikerkaare“ erinumber, koostajad Linda Kaljundi, Andres Kurg.
6. NB! Järgmisse stipendiumide jaotusse (1. veebruar 2022) ootame Eesti kunstiteaduse ajalooga seotud projekte. Toetame kuni viite projekti.

Kutsume üles kõiki institutsioone ja kolleege siin pakutud programmi omalt poolt sündmusi lisama. Muidugi võivad need olla nagunii 2022 plaanis olevad üritused, mis aga lülituksid ühtlasi EKKÜ kunstiteaduse aasta programmi, tähistamaks meile kõigile olulist tähtpäeva.

EKKÜ juhatus


Loe edasi »

Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing

Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing (EKKÜ) on kunstiteooria, kunstiajaloo ja kunstikriitika ning kunstiprojektide kureerimisega tegelevate isikute vabatahtlik ja poliitiliselt sõltumatu loominguline ühendus, mis on asutatud 16. märtsil 1993. aastal.

EKKÜ eelkäijaks on Eesti Kunstnike Liidu kunstiteadlaste sektsioon.

EKKÜ kuulub alates aastast 2008 ülemaailmsesse kunstiteadlaste ühendusse CIHA - Comité international d'histoire de l'art. CIHA koduleht: http://www.ciha.org/

EKKÜ on alates 2013. aastast EV kultuuriministeeriumi poolt tunnustatud loomeliit.


MTÜ reg. nr. 80085950