Loometoetused

EKKÜ loomingulised stipendiumid 2018, II jaotusvoor
Komisjoni otsusega saab tutvuda siin: http://www.kty.ee/upload/EKKY juhatuse koosolek_Toetused 2018 II jaotus_12092018_protokolli väljavõte.pdf

EKKÜ loomingulised stipendiumid 2018, I jaotusvoor
Komisjoni otsusega saab tutvuda siin:
http://www.kty.ee/upload/Toetused 2018 I jaotus.pdf

EKKÜ loomingulised stipendiumid 2017, II jaotusvoor
Komisjoni otsusega saab tutvuda siin:
http://www.kty.ee/upload/Protokoll 2017 II jaotus_120917.docx

EKKÜ loomingulised stipendiumid 2017, I jaotusvoor
Komisjoni otsusega saab tutvuda siin:
http://www.kty.ee/upload/Protokoll 2017 I jaotus.pdf

EKKÜ loomingulised stipendiumid 2016, II jaotusvoor
Stipendiumikomisjoni 8. septembri otsusega on võimalik tutvuda siin:
http://www.kty.ee/upload/Protokoll stipid_2016 II.pdf

EKKÜ loomingulised stipendiumid 2016, I jaotusvoor
Stipendiumikomisjoni 11. veebruari otsusega on võimalik tutvuda siin:
http://www.kty.ee/upload/2016 I jaotusvoor.pdf

EKKÜ loomingulised stipendiumid 2015, II jaotusvoor
Stipendiumikomisjoni 3. septembri otsusega on võimalik tutvuda siin: http://www.kty.ee/upload/EKKÜ stippide saajad 2015 II.pdf

EKKÜ loomingulised stipendiumid 2015, I jaotusvoor

Stipendiumikomisjoni (EKKÜ juhatus + EV Kultuuriministeeriumi esindaja) 11. veebr otsusega on võimalik tutvuda siin: http://www.kty.ee/upload/Heakskiidetud taotlused 2015 I.pdf

......................................................................................................

Alates 2015. aastast on Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingul (EKKÜ) võimalik maksta oma liikmetele loometegevuse toetuseks stipendiumeid ja loometoetusi.

Taotlusi võetakse vastu kaks korda aastas. Taotlusi jooksva aasta I jaotuseks saab esitada kuni 2. veebruarini ja II jaotuseks kuni 1. septembrini meilile tiina-mall.kreem@ekm.ee. Otsused avaldatakse kahe nädala jooksul EKKÜ kodulehel http://www.kty.ee.

1. Stipendiumite (500 ja 1000 eur) eesmärgiks on toetada konkreetset loometegevust (näituste kuraatorikontseptsioon ja arendus; näitusekataloogi, kunstiarvustuse, artikli, monograafia vmt ettevalmistamine ja kirjutamine) ja loomingulist enesetäiendamist.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb täita vastav taotlus [url]http://www.kty.ee/upload/Stipendiumi+taotlusevorm.doc[/url] ning esitada see EKKÜ juhatusele.

Stipendiumi saaja on kohustatud esitama sisulise aruande valminud loomingu kohta hiljemalt 12 kuud pärast stipendiumi saamist. Need andmed kajastatakse loovisikute registris, mida peab loomeliidu juhatus. Enesetäiendamiseks saadud stipendiumide puhul on aruandes vajalikud ka kuludokumendid. Stipendiumi aruande vorm: http://www.kty.ee/upload/Loovisiku stipendiumi aruanne.doc

EKKÜ stipendiumite komisjoni prioriteet on toetada liikmete loometegevust.
• Ei toetata taotlusi, mis on esitatud pärast taotluse aluseks oleva sündmuse toimumist / kirjutise ilmumist.
• Ei maksta stipendiumi EKKÜ liikmemaksuvõlglastele ega nendele, kes ei ole korrektselt esitanud loomingu aruannet loovisikute registrisse.
• EKKÜ loomingulist stipendiumi võib saada korra aastas.

2. Loovisiku loometoetust on õigus saada vabakutselisel loovisikul, kes ei saa loometegevusest sissetulekut. Loometoetus ei ole mõeldud neile, kes käivad tööl, on üliõpilased või saavad pensioni. Vabakutselise loovisiku loometoetust on õigus saada vabakutselisel loovisikul, kes vastab järgmistele tunnustele:

1) on vanuses 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani;

2) ei ole avalikus teenistuses ega tööta töölepingu alusel Eestis või välismaal;

3) ei ole saanud tulu võlaõigusliku lepingu alusel vähemalt loometoetuse taotlemisele eelnenud kuul;

4) ei õpi õppeasutuses päevases õppevormis või täiskoormusega õppes;

5) ei teeni kaitseväes või asendusteenistuses;

6) ei saa riiklikku pensioni ega välisriigi poolt makstavat pensioni;

7) ei saa töötuskindlustushüvitist töötuskindlustuse seaduse alusel;

8) ei saa vanemahüvitist vanemahüvitise seaduse alusel;

9) eelmise (s.h. mõnest teisest loomeliidust saadud) loometoetuse makseperioodi lõppemisest on möödunud vähemalt kaks aastat.

Loometoetuse saamiseks esitab vabakutseline loovisik loomeliidu juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku taotluse (mille leiad siit: http://www.kty.ee/upload/Taotlusevorm.doc) ja CV Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu juhatusele.

Loometoetuse määramise otsustab loometoetamise määramise komisjon 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Vabakutselisele loovisikule iga kuu makstava loometoetuse suurus on kehtestatud seadusega lähtudes palga alammäärast, millele lisandub sotsiaalmaksu summa, mis tuleb tasuda sotsiaalmaksuseaduse kohaselt. Loometoetust makstakse üks kord kuus. Vabakutselisel loovisikul on õigus loometoetusele kuus kuud.

Lisainfo:

Mari-Liis Tammi
Loovisikute ja loomeliitude seaduse koordinaator
mari-liis@eaa.ee
56 472 704