Uudised

Oktoober 2020
Õnnitleme Kristjan Raua preemia pälvinud Juta Keevallikut ning Muinsuskaitseameti elutööpreemia saanud Kaur Alttoad.
Palju-palju õnne Jutale ja Kaurile!

Kristjan Raua preemia laureaati Juta Keevallikut tunnustati "Eesti kunsti ajaloo" 4. köite koostamise ja toimetamise eest. Teose neljandas köites on esil Juta Keevalliku kui kunstiajaloolase enda kauaaegse põhjaliku uurimistöö tulemused, mis käsitlevad kohaliku professionaalse kunstnikkonna teket, samuti kunstielu institutsionaliseerumist ja kunsti demokratiseerumist.

Kaur Alttoa on Eesti keskaja arhitektuuri ja kunsti uurimise koolkondliku järjepidevuse hoidja, kes tähenduselt ja mõjult kuulub samasse ritta Sten Karlingi, Armin Tuulse ja Villem Raamiga. Oma uurimismeetodilt on ta positivist kõige paremas tähenduses, sest tema arvates loevad vaid kindlad tõendid, konkreetne empiiriline materjal: teooriad saavad sündida ainult sellelt pinnalt. Väliuurimised, ehitusarheoloogia ja raudne loogika on tema teadustöö alustalad. Kaur Alttoad võib pidada õpetajaks (suure algustähega). Ta on õpetanud kunstiajalugu sadadele tudengitele Tartu Ülikoolis ja Eesti Kunstiinstituudis. Oma õpetajaks peavad teda paljud kunstiajaloolased, restauraatorid ja muinsuskaitsjad. Kaur Alttoa aukartustäratav hulk artikleid, käsikirjaline materjal ja riiklike kultuurimälestise uurimused on kindlustanud tugeva vundamendi Eesti kunsti- ja arhitektuuriajaloo uurimisele.

August 2020

Epi Tohvri pälvis ajalookirjanduse 2019. aasta preemia monograafia "Georges Frédéric Parrot: Tartu Keiserliku Ülikooli esimene rektor" eest. Epi Tohvri monograafia on originaaluurimus Tartu keiserliku ülikooli esimesest rektorist ja ülikooli asutamisdokumendi koostajast Georges Frédéric Parrot’st. Viies mahukas peatükis käsitletakse Parrot’ erinevaid eluetappe Lääne-Euroopas, Liivimaal ja Peterburis ning tema mitmekülgset tegevust ajastu laiemas haridus-, teadus- ja sotsiaalpoliitilises kontekstis.

Juuni 2020

Aastapreemia Eha Komissarovile!
Kolmapäeval, 17. juunil Kadrioru lossis toimunud üldkogul tehti teatavaks ka ühingu aastapreemia laureaat 2019. aasta tegevuse eest. Preemia pälvis Eha Komissarov pikaaegse särava kuraatoritegevuse ja 2019 KUMU-s toimunud näituse „Avatud kollektsioonid. Sõna saab kunstnik“ eest.

Merike Kurisoo pälvis Eesti Rahvuskultuuri Fondi Villem Raami preemia.
Villem Raami preemia on iga viie aasta tagant välja antav teadusauhind, mis on rajatud Eesti kunstiteaduse suurkuju mälestuseks ja mida antakse väljapaistvate saavutuste eest Eesti keskaja kunstiajaloo uurimisel.