Hetkel aktuaalne

Loometoetused ja stipendiumid
Riigikogu võttis 15.04.2020 vastu seadusemuudatuste paketi, mille jõustumisel 22.04.2020 hakkavad kehtima ka ajutised muudatused loovisikute ja loomeliitude seaduses.
Terviktekst: https://www.riigiteataja.ee/akt/121042020018

Olulisemad muudatused taotlejale:

NB!  Eriolukorra ajal ja 180 päeva jooksul pärast selle lõppemist ei tohi loomeliit määrata stipendiumeid loovisikute loometegevuseks ega sellega seotud täiendusõppeks, eelnevate aastate jäägina on see raha ette nähtud välja maksmiseks vabakutselise loovisiku loometoetusteks vastavalt taotluste laekumisele.

Stipendiumite taotluste 2020 II jaotuse senine tähtaeg 1. september on edasi lükatud. Anname jooksvalt teada kui uus tähtaeg on täpsustunud.

Eriolukorra ajal ja 180 päeva jooksul pärast selle lõppemist on vabakutselisel loovisikul õigus saada loometoetust ka juhul, kui ta on loometoetuse maksmisele eelnenud kuul saanud tulu võlaõigusliku lepingu alusel kuni ühe käesoleva seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suuruses (584 eurot).

Eriolukorra ajal ja 180 päeva jooksul pärast selle lõppemist ei arvata sissetuleku hulka loovisikule laekuvat sissetulekut, mille suurus ei ületa ühte käesoleva seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurust kuus (584 eurot) ja tulumaksuseaduse § 19 lõigetes 3, 5 ja 6 nimetatud tulumaksuga mittemaksustatavat tulu.

Loometoetuse taotlemisel eriolukorra ajal ja 180 päeva jooksul pärast selle lõppemist ei kohaldata loovisiku suhtes käesoleva seaduse § 18 lõike 7 teises lauses sätestatud nõuet (toetuse taotlemise vahe ei pea olema kaks aastat).


Loe edasi »

Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing

Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing (EKKÜ) on kunstiteooria, kunstiajaloo ja kunstikriitika ning kunstiprojektide kureerimisega tegelevate isikute vabatahtlik ja poliitiliselt sõltumatu loominguline ühendus, mis on asutatud 16. märtsil 1993. aastal.

EKKÜ eelkäijaks on Eesti Kunstnike Liidu kunstiteadlaste sektsioon.

EKKÜ kuulub alates aastast 2008 ülemaailmsesse kunstiteadlaste ühendusse CIHA - Comité international d'histoire de l'art. CIHA koduleht: http://www.ciha.org/

EKKÜ on alates 2013. aastast EV kultuuriministeeriumi poolt tunnustatud loomeliit.


MTÜ reg. nr. 80085950