Hetkel aktuaalne

Aastaseminar tulekul!
Kipskujust tekstiilinstallatsiooniks ja tagasi. Noppeid Eesti skulptuuriloost

Reedel, 7. detsembril 2018 kell 13.00–20.00
Kadrioru kunstimuuseumis Tallinnas (Weizenbergi 37)

Seminar on pühendatud 6. oktoobril oma 100. sünnipäeva tähistanud Heini Paasile – eesti skulptuuri uurijale, kunstimuuseumi teenekale skulptuurikogu hoidjale ja mitme skulptuurinäituse koostajale.
Seminari eesmärk on anda uus tõuge eesti skulptuuri(ajaloo) soikunud uurimisele ja aktiviseerida erinevaid, võrreldes maali- ja graafikakogudega vähe tähelepanu ja kasutamist leidnud skulptuurikogusid.
Seminar on suunatud nii kunstiteadlastele ja kuraatoritele kui ka kunstide, visuaalkultuuri ja ajaloo üliõpilastele. Seminaril püstitatakse küsimusi ja probleeme, mida võib edasi lahata erinevas mahus uurimistöödes ning samuti järgnevates suuremates näituseprojektides.

Seminari kuraator Rebeka Põldsam

PÄEVAKAVA

13.00–13.20 Registreerimine
13.20–13.40 Sissejuhatus
• Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu ning Eesti Kunstimuuseumi poolne tervitus. Tiina-Mall Kreem ja Sirje Helme
• Päevakava tutvustus, kunstiteaduslike küsimuste püstitus, ennekõike skulptuuri- ja installatsioonikunsti näitel: mis on kunstiteadlase roll lisaks kriitiku positsioonile, mis teda mõjutab, kuidas kunstikogude ja -kirjutistega (kunsti)ajalugu kujundatakse, mis on kogudega töö perspektiiv, kuidas neid avada jne. Rebeka Põldsam

I paneel: Hommage Heini Paasile
13.40–14.20 Heini Rosilde Paas (snd 1918) skulptuuriajaloo kirjutajana, Eesti Kunstimuuseumi skulptuurikogu hoidja ja tutvustajana. Mai Levin ja Tiina-Mall Kreem

II paneel: Kunsti- ja skulptuuriajaloo kirjutamine

14.20–14.40 Sotsialistliku kunstiajalookirjutuse algusaegade ametlikust diskursusest: keskus ja selle varjud. Krista Kodres
14.40–15.00 Tartu Kunstimuuseumi kogude kujunemine. Peeter Talvistu

15.00–15.20 Kohvipaus

III paneel: Eesti skulptuuri aines ja materjal
15.20–16.00 Mida kujutatakse eesti skulptuuris? Eha Komissarov ja Rebeka Põldsam
16.00–16.40 Eesti skulptuuri materjal: Maire Männik ja Ülo Õun. Juta Kivimäe ja Isabel Aaso-Zahradnikova.

IV Kokkuvõttev paneel
16.40–17.00 Paneeli esinejatega modereerivad Linda Kaljundi ja Anu Allas

17.00–20.00 Koosviibimine ja ringkäik Kadrioru kunstimuuseumi uuel näitusel
„Alguses olid … Köler ja Weizenberg“Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing

Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing (EKKÜ) on kunstiteooria, kunstiajaloo ja kunstikriitika ning kunstiprojektide kureerimisega tegelevate isikute vabatahtlik ja poliitiliselt sõltumatu loominguline ühendus, mis on asutatud 16. märtsil 1993. aastal.

EKKÜ eelkäijaks on Eesti Kunstnike Liidu kunstiteadlaste sektsioon.

EKKÜ kuulub alates aastast 2008 ülemaailmsesse kunstiteadlaste ühendusse CIHA - Comité international d'histoire de l'art. CIHA koduleht: http://www.ciha.org/

EKKÜ on alates 2013. aastast EV kultuuriministeeriumi poolt tunnustatud loomeliit.


MTÜ reg. nr. 80085950