Hetkel aktuaalne


Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus ja Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing alustavad 2021. aastal kunstikriitiku stipendiumi väljaandmist.

Stipendiumile saab kandideerida Eestis tegutsev või Eesti päritolu kunstikriitik, kes esitab kandideerides kuue kuu tegevuskava, mida kohustub stipendiumi saades järgima. Stipendiumi väljaandjad soosivad kunstikriitika eri vorme ja formaate. Stipendiumi eesmärk on Eesti kunstikriitika arendamine, kunsti viimine laiema avalikkuseni ja kunstikriitiku ameti väärtustamine.

Stipendiumi suurus on 2000 eurot ja see antakse kahele kriitikule kuueks kuuks. Esimesed kaks stipendiaati kuulutatakse välja jaanuaris 2021. Kandideerimise tähtaeg on 20. jaanuar 2021.

Kunstikriitiku stipendiumi statuut

Kunstikriitiku stipendiumi eesmärk on arendada ja elavdada kunstikriitikat, toetada valdkonna loovisikuid, viia kunst laiema avalikkuseni ja väärtustada kunstikriitiku ametit Eestis. Stipendiumi idee pakkus välja Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus, kutsudes kaaskorraldajaks Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu.

Ühe stipendiumi suurus on 2000 eurot ja see antakse kahele kriitikule kuueks kuuks (esimene stipendium veebruar-juuli, teine juuli-detsember).

Taotlemise tingimused
Stipendiumi võivad taotleda kõik Eesti kunstikriitikud (Eestis elavad või Eesti päritolu kriitikud).

Taotlemiseks palume esitada:
- tegevuskava ja loominguliste eesmärkide kirjeldus stipendiumi perioodiks (6 kuud), mis sisaldab koostöö kirjeldust eri meediakanalite ja -väljaannetega;
- CV koos viidetega senisele tegevusele ja varasematele kirjutistele;
- tekstinäide avaldatud loomingust.
Stipendiumi komisjon võtab arvesse taotleja eelnevat loomingulist tegevust ning tegevuskava aktuaalsust, realistlikkust, originaalsust ja avalikkuse kõnetamise võimet.

Stipendiaadid peavad kuue kuu jooksul avaldama meedias kunstikriitikat vastavalt esitatud tegevuskavale; teemad ja formaadi pakub välja kandidaat. Soositud on kunstikriitika eri formaadid, pikematest analüüsivatest artiklitest ja arvustustest kuni sotsiaalmeediat või muid avalikke kanaleid kasutavate kriitika vormideni. Stipendiumi saaja ja stipendiumi andjad lepivad konkreetse tegevuskava ja omavahelise koostöö alused kokku stipendiumilepingus.

Taotlused palume saata hiljemalt 20. jaanuariks 2021 meiliaadressile post@cca.ee.

Kollaaž: Brit Pavelson, kasutatud on Kristjan Raua teost "Inspiratsioon" (1927–1933)Pilt[img]

Loe edasi »

Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing

Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing (EKKÜ) on kunstiteooria, kunstiajaloo ja kunstikriitika ning kunstiprojektide kureerimisega tegelevate isikute vabatahtlik ja poliitiliselt sõltumatu loominguline ühendus, mis on asutatud 16. märtsil 1993. aastal.

EKKÜ eelkäijaks on Eesti Kunstnike Liidu kunstiteadlaste sektsioon.

EKKÜ kuulub alates aastast 2008 ülemaailmsesse kunstiteadlaste ühendusse CIHA - Comité international d'histoire de l'art. CIHA koduleht: http://www.ciha.org/

EKKÜ on alates 2013. aastast EV kultuuriministeeriumi poolt tunnustatud loomeliit.


MTÜ reg. nr. 80085950